Meetings participation

 • Nicolás José Moragues González. , "Itinerarios literarios en Palma". "III Seminari 'La formació interdisciplinària en Ciències Humanes i Socials'", Palma de Mallorca, Spain, 2017. Invited conference.
 • Amadeu Corbera Jaume. , "Les festes de Sant Joan de Ciutadella. Resultats d'una polèmica". "XIII Jornades d'Història Local i Patrimoni Cultural de l'illa de Menorca.", Alaior, Spain, 2017. Paper presentation.
 • Amadeu Corbera Jaume. , "'Del cant al silenci. Una aproximació a la musicologia industrial des de Menorca". "XIII JORNADES DE HISTÒRIA LOCAL I PATRIMONI DE MENORCA", Alaior, Spain, 2017. Speech.
 • Ripoll Gil, Elisabeth; Serra Busquets, Sebastià. , "Relacions migratòries Illes Balears / Amèrica en el temps present". "II Coloquio Internacional de la Asociación de Catalanistas de América Latina (ACAL)", Spain, 2017. Speech.
 • Ripoll Gil, Elisabeth. , "L'organització política socialista entre l'emigració de l'Estat espanyol a la República Federal d'Alemanya (1960-1982)". "Jornades d'Història Contemporània: recerques recents i transferència del coneixement", Spain, 2017. Speech.
 • Moragues González, Nicolás José. , "François Arago, de Estagel a Palma. Introducción a uno de los científicos que cambiaron la historia". "Jornades d'Història Contemporània: recerques recents i transferència del coneixement", Palma, Spain, 2017. Paper presentation.
 • CALAFAT, Rosa. , "El Libro de texto: entre la tradición y el reformismo en el siglo XVIII. Mallorca durante el reinado de Carlos III". "Libro y lectura entre Barroco y Neoclasicismo", Poitiers, France, 2017. Speech.
 • Empar Isabel Bosch Sans. , "Dones a la premsa de Mallorca: qui signa els articles i les noticies (1975-1995)". "Jornades d'Història Contemporània (10, 11 i 12 d'abril, Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB)", Palma, Spain, 2017. Speech.
 • CALAFAT, Rosa. , "Normativa i llengua estàndard en els registres televisiu". "Jornada sobre els models lingüístics de la comunicació audiovisual: El valencià de la futura RTVV: reptes i oportunitats", València, Spain, 2017. Round table.
 • Rey-Maquieira, J.; sastre, F.; Lozano, J.. , "The economic rationale for Government intervention to reduce seasonality". "6th Conference IATE(International Association for Tourism economics)", Bologna (Rimini), Italy, 2017. Publication data: procedings. Speech.
 • Such M.J , Ramón A , Sastre F.. , "Pricing strategies in sharing economy based accommodation:a comparison between Madris and Barcelona". "8 Workshop 'Economía y gestión del turismo '", Medellín, Colombia, 2017. Paper presentation.
 • Sastre F, Moreno L, Ramón A. , "Online reputation and destination competitiveness: the case of Spain". "8 Workshop 'Economía,gestión y turismo'", Medellín, Colombia, 2017. Paper presentation.
 • María Ángeles Recio García. , "Refugiados en Mallorca durante la guerra de la Independencia (1808-1814)". "IV Congreso Internacional de la Asociación Española de Historia Militar (ASEHISMI)", Madrid, Spain, 2017. Speech.
 • Antoni Marimon Riutort. , "Justo antes del turismo de masas: las islas Baleares según los profesores Pierre Deffontaines y Marcel Durliat (1958)". "Méditerranée inter/transculturelle: l'Autre, le lieu autre, la langue autre", Palma, Spain, 2017. Paper presentation.
 • Antoni Marimon Riutort. . "Méditerranée inter/transculturelle: l'Autre, le lieu autre, la langue autre", Spain, 2017. Chair of session.
 • Antoni Marimon Riutort. , "Entre nació cultural i nació política. La contrucció dels Països Catalans des de Mallorca (1860-1936)". "Simposi Galeusca Història IV", Palma, Spain, 2017. Speech.
 • Antoni Marimon Riutort. , "La difusión del cómic estadounidense en la España del tardofranquismo. Las publicaciones de la editorial Vértice (1969-1975)". "Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinares sobre Cómic", Saragossa, Spain, 2017. Paper presentation.
 • Antoni Marimon Riutort. , "Després de cinquanta anys de 'Nosaltres els valencians', de Joan Fuster (1962) i 'Els mallorquins', de Josep Melià". "Simposi Galeusca Història IV", Palma, Spain, 2017. Round table.
 • Antoni Marimon Riutort. , "Els mallorquins (1967) de Josep Melia i la seva repercussió a la premsa de l'època". "Jornades d'Història Contemporània", Palma, Spain, 2017. Speech.
 • Antoni Marimon Riutort. , "Presentació de 'Balears abans i ara'". "Jornades d'Història Contemporània: Recerques recents i transferència del coneixement", Palma, Spain, 2017. Speech.
 • Antoni Marimon Riutort. , "Presentació de 'Les petjades dels oblidats. La repressió a Esporles'". "Jornades d'Història Contemporània: Recerques recents i transferència del coneixement", Palma, Spain, 2017. Speech.
 • Antoni Marimon Riutort. , "Entre el caciquisme i la democràcia: les eleccions de 1922 en el districte II de Palma". "I Jornades d'Estudis del Pla de Sant Jordi", Palma, Spain, 2017. Speech.
 • Moragues González, Nicolás; Pérez Rodrígues, Ariel; Bernat, López, Pasqual; Urdanibia Sarasola, Javier. , "Segundo Congreso Internacional Verniano. Los viajes extraordinarios de Jules Verne", La Habana, Cuba, 2017. Participation in organising committee.
 • CALAFAT, Rosa; i CALERO, Àlvaro. , "From Morphology to sepakers' psychological perception. The acquisition of catalan as first language (L1).". "13th Generative Approaches to Language Acquisition (GALA13). Universitat de les Illes Balears, del 7 al 9 de setembre de 2017", Palma, Spain, 2017. Poster.
 • Francisco Sastre Alberti. , "Seasonality in the hotel industry:the case of Spain". "The 7th international conference on tourism ans hospitality between China-Spain", Chengdu China, China, 2017. Invited conference.
 • Francisco Sastre Albertí. , "Tourism marketing". "The 7th international conference on Tourism and Hospitality between China-Spain", China, 2017. Chair of session.
 • CALAFAT, Rosa. , "European Minority Languages: Text and Context. Attitudes of Speakers". "Internacional Eurolinguistics Conference. European Philology and Societal Issues (29 de setembre a 1 d'octubre)", Donaüworth, Germany, 2017. Invited conference.
 • CALAFAT, Rosa. , "La Gestió del multilingüisme a la recerca universitària.". "XX Trobada de Serveis Lingüístic Universitaris", Tarragona, Spain, 2017. Publication data: Fòrum Vives. Discussant.
 • Amadeu Corbera Jaume. , "Primers apunts i noves perspectives sobre Baltasar Samper". "Jornades d'Història Contemporània: recerques recents i transferència del coneixement", Spain, 2017. Paper presentation.
 • Amadeu Corbera. , "Música i industrialització a Menorca", Spain, 2017. Invited conference.
 • Amadeu Corbera. , "Apunts de Musicologia mallorquina". "II Jornades de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears 2017", Spain, 2017. Speech.
 • Amadeu Corbera Jaume Eulàlia Febrer Coll. , "'El Buen obrero trabaja sin cantar'. Música popular i industrialització: el cas de Menorca.". "Música i vida quotidiana a les Terres de Cruïlla. V Festival 'Terres de Cruïlla'.", La Sènia, Spain, 2017. Speech.
 • Almudena Cotoner Cerdó; Elena Gili Sampol; Leonor Hernández Maillo. , "Proceso de reconversión de registros bibliográficos a RDA de la Colección Cervantina de la Universitat de les Illes Balears". "I Jornadas de Gestión del Patrimonio Bibliográfico, organizadas por el grupo de trabajo de Patrimonio Bibliográfico de REBIUN y la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, 1 y 2 de junio de 2017", Toledo, Spain, 2017. Publication data: Pendiente. RUIDERAe: Revista de Unidades de Información. (ISSN 2254-7177). Paper presentation.
 • Almudena Cotoner Cerdó; Elena Gili Sampol, Leonor hernández Maillo; Eva Martínez Pujadas. , "Experiencia MOOC: Catalogación con RDA, 1a ed. Universitat de les Illes Balears i Miríada X". "International Conference MOOC MAKER 2017, Antigua, Guatemala, 16-17 de noviembre de 2017", Antigua, Guatemala, Guatemala, 2017. Publication data: Pendiente. Paper presentation.
 • CALAFAT, Rosa; CASALS, Daniel. , "'«El Hombre por la palabra» (1962-1964), de Francesc de B. Moll. a El Correo Catalán'". "II Jornada sobre la divulgació de la llengua catalana als mitjans de comunicació", Barcelona, Spain, 2017. Invited conference.
 • Serra Busquets, Sebastià RIpoll Gil, Elisabeth Jiménez González, Xavier. , "Recursos educatius d'innovació". "II Jornades de Recerca i Innovació de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa", Palma, Spain, 2017. Poster.
 • Serra Busquets, Sebastià Ripoll Gil, Elisabeth. , "La formació interdiscplinària en Ciències Humanes i Socials". "II Jornades de Recerca i Innovació de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa", Palma, Spain, 2017. Poster.
 • Pilar Arnau Segarra. , "De Benin a Catalunya: les recopilacions de la tradició oral africana d'Agnès Agboton". "Cultura y Oralidad. La Negociación entre la Tradición y la Transculturalidad en las Lengua Minorizadas", Varsòvia, Poland, 2017. Publication data: en curs. Paper presentation.
 • Pilar Arnau Segarra. , "Aina Moll, una pionera en los estudios superiores de la segunda mitad del siglo XX". "Congreso Internacional Mujeres y enseñanza superior. Un siglo de historia de las mujeres en las Universidades.", Salamanca, Spain, 2017. Publication data: en curs. Paper presentation.
 • Pilar Arnau Segarra. , "Un mur que es dobla: Hegemonia i subalternitats a la literatura autobiogràfica de la immigració magrebina a Catalunya i a Itàlia". "LLIMITS AND EXTENSIONS OF THE SUBJECT IN CONTEMPORARY IBERIAN CULTURE", Cambridge, England, 2017. Paper presentation.
 • Pilar Arnau Segarra. , "De Miró a Tàpies, de Riba a Porcel, de Sanchis Guarner a Llompart: La cultura catalana en Papeles de Son Armadans". "Congreso 100 Años de Camilo José Cela", Palma, Spain, 2017. Invited conference.
 • Pilar Arnau Segarra. , "Dispositius editorials de les traduccions de literatura catalana d'autoria immigrant en contextos estrangers". "VIIIè CONGRÉS INTERNACIONAL ASSOCIACIÓ FRANCESA DE CATALANÍSTICA (AFC) La presència catalana a l'estranger: creació i circulació dels dispositius identitaris en contextos interculturals", Toulouse, France, 2017. Paper presentation.
 • Martí Serra Riera. , "el movimient ecologista al Pla de Sant Jordi (1959-2015)". "I Jornades d'Estudis del Pla de Sant Jordi", Spain, 2017. Speech.
 • Martí Serra Riera. , "l'actualitat de la qüestió territorial en el congrés de cultura catalana". "Simposi d'Història del Congrés de Cultura Catalana. Un balanç des de l'actualitat", Barcelona, Spain, 2017. Speech.
 • Martí Serra Riera. , "les relacions entre l'esquerra abertzale i l'esquerra nacionalista mallorquina des del 1976". "Galeusca Història IV. 'Identitats nacionals i nacionalismes a l'Estat espanyol a l'època contemporània'", Palma, Spain, 2017. Speech.