Meetings participation

  • Serra Busquets, S.. , "Insularitat i dependència econòmica al Mediterrani Occidental. Internacional". "Centre Universitarie de la Romanie. Université d'Aix en Provence", Córcega, France, 1978. Paper presentation.
  • Serra Busquets, S.. , "Els expedients de la Comisión Depuradora de Magisterio. Nacional". "Segones Jornades d'Història de l'Educació en els Països Catalans", Palma, Spain, 1978. Paper presentation.