Meetings participation

  • Serra Busquets, S.. , "Les publicacions periòdiques i la vida associativa dels emigrants de les Illes Balears a l'Argentina. Internacional". "IV Jornades d'Estudis Catalano-Americans", Barcelona, Spain, 1990. Paper presentation.