Meetings participation

  • Serra Busquets, S.. , "Les migracions, problema global del segle XX mediterrani. El cas de les Illes Balears". "Encuentro de la Red Mediterránea de Historia Cultural", Barcelona, Spain, 1999. Paper presentation.