Meetings participation

  • Vives Reus, A.; Serra Busquets, S.. , "La formulació de la política turística: les Assemblees Turístiques de Mallorca de 1951 i 1953". "Congrés Internacional 'La dictadura franquista: la institucionalització d'un règim'", Barcelona, Spain, 2010. Paper presentation.
  • Puigserver Pou, R.; Serra Busquets, S.. , "Una visió des de la perifèria. Els Projectes d'autogovern i de normalització lingüística i cultural a les Illes Balears.". "Entre la Construcció Nacional i la Repressió Identitària. Primera Trobada Galeusca d'Historiadores i d'Historiadors", Barcelona, Spain, 2010. Publication data: DDAA (2012) Entre la construcció nacional i la repressió identitària. Actes de la Primera Trobada Galeusca d'Historiadors i Historiadores. Museu d'Història de Catalunya. Barcelona. Pàg. 444-453.. Paper presentation.
  • Antoni Marimon Riutort, Giovanni Cattini. , "La gran confrontación entre democracia y dictadura como paradigma de historia comparada en el área mediterránea". "La gran confrontación entre democracia y dictadura", Barcelona, Spain, 2010. Speech.