Meetings participation

  • Serra Busquets, S.. , "La propaganda electoral a les Illes Balears durant la Segona República. Nacional". "Col·loqui Internacional sobre la Segona República. Universitat de Barcelona", Tarragona, Spain, 1981. Paper presentation.