Meetings participation

  • Serra Busquets, S.. , "Evolución política en Mallorca en el siglo XX". "Cuarta Conferencia Internacional de Estudios del Mediterráneo", Sóller, Spain, 1983. Paper presentation.
  • Serra Busquets, S.. , "La Veu de Mallorca, una publicació nacionalista entre el 1900 i el 1931. Nacional". "Coloquio Os Nacionalismo na España da Restauración. Universidad de Santiago", Santiago, Spain, 1983. Paper presentation.
  • Serra Busquets, S.. , "Foch y Fum, una publicació popular i crítica. 1917-1936. Nacional". "Terceres Jornades d'Estudis Històrics Locals. Institut d'Estudis Baleàrics", Palma, Spain, 1983. Paper presentation.