Meetings participation

  • David Ginard Féron. , "II Jornades d'Història del Moviment Obrer a Mallorca. El moviment obrer i les revolucions de 1917 a Mallorca", Spain, 2018. Chair of organising committee.
  • David Ginard Féron. , "L'escissió tercerista i els inicis del moviment comunista a Espanya i a les Balears". "II Jornades d'Història del Moviment Obrer a Mallorca. El moviment obrer i les revolucions de 1917 a Mallorca", Spain, 2018. Speech.
  • María Ángeles Recio García. , "Els vestigis actuals dels refugiats i els deportats a Mallorca i a Cabrera durant la Guerra del Francès com a eines en l'ensenyament secundari de la Història (1808-1814)". "IV Seminari 'La formació interdisciplinària en ciències humanes i socials', celebrat a la Universitat de les Illes Balears els dies 2, 9, 16 i 23 de febrer de 2018, i integrat en la convocatòria de seminaris d'equips docents i d'assessorament especialitzat del Vicerectorat de Professorat (codi CAS 171803)", Palma, Spain, 2018. Speech.
  • Fullana Puigserver, Pere. , "'La reacció de la dreta i el món catòlic davant les revolucions de 1917 a Espanya i a Mallorca (1917-1923)'". "II Jornades d'Història del moviemnt obrer a Mallorca. El moviment obrer i les revolucions europees del 1917", Palma, Spain, 2018. Speech.
  • Fullana Puigserver, Pere. , "'Transparencia, protección de datos y acceso en archivos de la Iglesia'". "XI Jornadas Técnicas de archiveros de la Iglesia", Madrid, Spain, 2018. Paper presentation.