Meetings participation

  • Serra Busquets, S.. , "Foch y Fum i les publicacions periòdiques des Mascle Ros. Nacional". "XII Jornades d'Estudis Històrics Locals. Premsa, Ràdio i Televisió des d'una Perspectiva Històrica", Palma, Spain, 1993. Paper presentation.
  • Serra Busquets, S.. , "Les publicacions periòdiques dels emigrants de les Illes Balears a Amèrica.Nacional". "XII Jornades d'Estudis Històrics Locals. Institut d'Estudis Baleàrics", Palma, Spain, 1993. Paper presentation.
  • Serra Busquets, S.. , "Els estudis sobre premsa i ràdio a les Illes Balears: relitat històrica i perspectives de futur. Nacional". "XII Jornades d'Estudis Locals. Institut d'Estudis Baleàrics", Palma, Spain, 1993. Paper presentation.
  • Serra Busquets, S.. , "Models de catàlegs de publicacions periòdiques. El cas d'Alacant, Tarragonai les Illes Balears. Nacional". "La premsa durant la Segona República a les Illes Balears. XII Jornades d'Estudis Local. Institut d'Estudis Baleàrics", Palma, Spain, 1993. Paper presentation.