General information of the group

AEI Area: Studies of the Past: History and Archaeology (PHA)

Research lines:

  • History and analysis of politics, society and culture of the Islands in the contemporary age and the present. Teaching History
  • History of the media, its current situation and future prospects
  • History and analysis of migratory phenomena and tourism
This language version doesn't exist

logo Cultusoc

 

 

nou 
Jornades d'Història contemporània 2018 

16 i 17 d'abril

 

El 'Grup d"Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani' és una agrupació d"investigadors històrics, de les ciències humanes i socials constituïda al si del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears.

Té per objecte l"estudi dels segles XIX i XX, especialment en allò que guardi relació amb la Història de les Illes Balears, però sense perdre de vista el marc mediterrani, europeu i mundial, i afrontant aquest període des d"un quàdruple vessant polític, social, cultural i econòmic. Aquest grup va començar a organitzar activitats i a consolidar-se a l"any 1986. El nostre grup de recerca pretén ser un punt de trobada per als historiadors i estudiosos de les ciències humanes i socials, en el qual es puguin engegar recerques i contrastar resultats. Consideram essencial que la producció científica es fonamenti en el debat i en l"intercanvi d"experiències.

Per aquesta raó, el 'Grup d"Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani' desitja continuar mantenint freqüents intercanvis amb altres associacions d"historiadors i científics socials. Es el nostre desig que aquestes relacions s"intensifiquin i estam oberts a la realització de xarxes d"investigació amb les quals poder portar a terme projectes en comú amb altres equips d"investigadors. El grup està obert a la participació de totes les persones que ho desigin. El grup d"Estudi realitza recerques, participa i imparteix cursos , cursets i altres activitats a les entitats que ho solicitin.

facebook      twitter