Meetings participation

  • Serra Busquets, S.. , "Les Illes Balears de l'emigració a la l'immigració: una llarga i complexa transició". "II Congrés Internacional Balear 2015. La immigració. Sa Nostra", Palma, Spain, 2003. Paper presentation.
  • Serra Busquets, Sebastià. , "Els parlaments de les comunitat autònomes de l'Estat Espanyol (1980-2003). Naturalesa, problemàtica i dinàmica electoral". "53 Congreso de la Comisión Internacional para el estudio de la Historia de las Instituciones representativas y parlamentarias", BARCELONA, Spain, 2003. Paper presentation.
  • Serra Busquets, Sebastià. , "El Parlament de les Illes Balears del 1983 al 2003". "53 Congreso de la Comisión Internacional para el estudio de la Historia de las Instituciones representativas y parlamentarias", BARCELONA, Spain, 2003. Paper presentation.
  • Serra Busquets, Sebastià. , "L'ensenyament de la Història recent a les persones majors". "Els programes universitaris per a majors en la construcció de l'espai europeu d'ensenyament superior. En el Simposium Internacional sobre Programes Universitaris per a majors. UIB", palma, Spain, 2003. Paper presentation.
  • Serra Busquets, Sebastià. , "Migracions i turisme des de la perspectiva de la Història Contemporània". "Eurocongrés. Coloquio Occitano Catalán de Historia Contemporánea. Universidad de Montpellier", Beziers, France, 2003. Speech.
  • Serra Busquets, Sebastià. , "Autonomia, democracia, autogovern i centralisme a la Mediterrànea Occidental a finals del segle XX". "Red de Historia Cultural del Mediterráneo", Palma, Spain, 2003. Speech.
  • Serra Busquets, Sebastià. , ".". "Congreso de la Comisión Internacional para el estudio de la Historia de las instituciones Representativas y Parlamentarias", Barcelona, Spain, 2003. Not specified.
  • Serra Busquets, Sebastià. , "'Les relacions historiogràfiques presents entre els països de cultura catalana'". "Eurocongrés 2000. Història i projecció de futur", Gandia, Spain, 2003. Round table.