Meetings participation

  • Serra Busquets, S.. , "L'actuació de Joan March a Mallorca els anys 30". "Segones Jornades d'Estudis Històrics Locals. Institut d'Estudis Baleàrics", Palma, Spain, 1982. Paper presentation.
  • Serra Busquets, S.. , "La actividad de Juan March en Mallorca durante la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. Nacional". "Coloquio sobre Élites de la Espala Contemporánea. Université de Pau", Pau, France, 1982. Paper presentation.