Meetings participation

 • Antoni Vives Reus. , "Itineraris urbans i anàlisi de monuments per alumnes d'ESO". "II Seminari La formació interdisciplinària en Ciències Humanes i Socials", Palma de Mallorca, Spain, 2016. Publication data: CEDOC. Speech.
 • Elisabeth Ripoll Gil. , "Història de l'emigració a través dels mitjans audiovisuals". "II seminari 'La formació interdisciplinària en Ciències Humanes i Socials'", Palma, Spain, 2016. Speech.
 • Antoni Marimon Riutort. , "Movimientos indígenas en América Latina". "Simposium Ser Indígena en Economías Emergentes", Spain, 2016. Speech.
 • Empar Isabel Bosch Sans. , "La influencia del turismo en la representación de las mujeres en la prensa local de Mallorca (1965-1985)". "III Internacional Conference on Gender and Comunication", Sevilla, Spain, 2016. Publication data: En procès. Paper presentation.
 • María Ángeles Recio García. , "Del Rif a Menorca. Conseqüències de la guerra del Marroc". "Jornades d'Història Contemporània", Palma (Illes Balears), Spain, 2016. Speech.
 • Elisabeth Ripoll Gil. , "La presència de les Illes Balears entre l'emigració a la RFA: iniciatives i organització socialista". "Jornades d'Història Contemporània", Spain, 2016. Speech.
 • Nicolás Moragues González. , "François Arago: hombre de ciencia, hombre de literatura.". "VI Coloquio Hispano-Luso-Francés. Textos, Territorios, Tecnologías. Otro Viajes Extraordinario.", Huesca, Spain, 2016. Paper presentation.
 • Antoni Marimon Riutort. , "L'Emigració balear a Puerto Rico davant el canvi de sobirania del 1898.". "Jornades d'Història Contemporània", Palma, Spain, 2016. Speech.
 • Antoni Marimon Riutort. , "Un Intent de regenerar els processos electorals a l'Espanya de la Restauració". "Jornades d'Història Contemporània", Palma, Spain, 2016. Speech.
 • Serra Busquets, Sebastià. , "Las profesiones y las publicaciones periódicas de los emigrantes de las Islas Baleares en América". "8º Congreso CEISAL: Tiempos posthegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina", Salamanca, Spain, 2016. Speech.
 • Serra Busquets, Sebastià. , Spain, 2016. Participation in organising committee.
 • Nicolás Moragues González. , "Rutas culturales en Palma de Mallorca". "Acció Especial R+D AAEE29/2015 Turisme i recepció del patrimoni cultural i natural de les Illes Balears en els mitjans de comunicació", Palma de Mallorca, Spain, 2016. Paper presentation.
 • Serra Busquets, Sebastià. , "Eleccions i debats d'investidura als Parlaments de les Comunitats Autònomes de l'Estat espanyol (1980-2015)". "68è Congrés de la Comissió Internacional per a l'estudi de la Història de les Institucions Representatives i Parlamentàries", Palma, Spain, 2016. Speech.
 • Ripoll Gil, Elisabeth. , "Debates e iniciativas sobre emigración exterior en las Cortes españolas (1977-1982)". "68è Congrés de la Comissió Internacional per a l'estudi de les Institucions Representatives i Parlamentàries (ICHRPI)", Palma, Spain, 2016. Speech.
 • Joseba Aguirreazkuenaga Zigorraga, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat del País Vasc i president de la International Comission for the History and Representative and Parlimentary Institutions; i Sebastià Serra Busquets, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de les Illes Balears.. . "68è Congrés de la Comissió Internacional per a l'estudi de l'Història i les Institucions Representatives i Parlamentàries", Spain, 2016. Secretary of organising committee.
 • María Ángeles Recio García. , "Conseqüències del desastre d'Annual al Parlament espanyol". "68è Congrés de la Comissió Internacional per a l'estudi de la Història i les Institucions Representatives i Parlamentàries", Palma, Spain, 2016. Paper presentation.
 • Jiménez González, Xavier. , "1916-2016: Gallipoli, cien años después de la batalla". "V Congreso Internacional de Historia y Cine. 'Escenarios del cine histórico'", Madrid, Spain, 2016. Paper presentation.
 • Jiménez González, Xavier. . "68è Congrés de la Comissió Internacional per a l'estudi de les Institucions Representatives i Parlamentàries (ICHRPI)", Palma, Spain, 2016. Participation in organising committee.
 • Puigserver Pou, Rafel. . "68è Congrés de la Comissió Internacional per a l'estudi de les Institucions Representatives i Parlamentàries (ICHRPI)", Palma, Spain, 2016. Secretary of organising committee.
 • del Valle Pérez, Eduardo; Puigserver Pou, Rafel; Serra Busquets, Sebastià. , "Presentació de la plana web de la UIB Eleccions i debats d'investidura en els parlaments autonòmics de l'Estat espanyol (1980-2015)". "68è Congrés de la Comissió Internacional per a l'estudi de les Institucions Representatives i Parlamentàries (ICHRPI)", Palma, Spain, 2016. Publication data: Ripoll Gil, Elisabteh i Serra Busquets, Sebastià (editors): EL PARLAMENTARISME EN PERSPECTIVA HISTÒRICA PARLAMENTS MULTINIVELL. pàg. 361-370. Palma: parlament de les Illes Balears - Institut d'Estudis Autonòmics . Març 2019.. Paper presentation.
 • Ripoll Gil, Elisabeth. , "El tractament dels personatges històrics en els romanços de Ramon Picó i Campamar". "Jornades d'estudis Ramon Picó i Campamar i el seu temps, 1848 - 1916", Pollença, Spain, 2016. Paper presentation.
 • Ripoll Gil, Elisabeth; Serra Busquets, Sebastià. , "Iniciatives de mallorquins refugiats a Barcelona durant la Guerra Civil". "Simposi 'A 80 anys del cop d'Estat de Franco. La Generalitat de Catalunya i la Guerra Civil (1936-1939)'.", Barcelona, Spain, 2016. Paper presentation.
 • CALAFAT, Rosa. , "L'ensenyament en terceres llengües a la UIB: usos i percepcions.". "Jornades de formació per al PDI que imparteix docència en una tercera llengua", Barcelona, Spain, 2016. Publication data: http://www.vives.org/2016/10/24/jornades-forum-vives-de-formacio-per-al-pdi-que-imparteix-docencia-en-una-tercera-llengua/. Speech.
 • Fullana Puigserver, Pere. , "Gestió, modernització i dinamització dels arxiuis eclesiàstics". "Curs d'Iniciació a l'Arxivística Eclesiàstica, organitzat per l'Arxiu Capitular de Mallorca", Palma de Mallorca, Spain, 2016. Round table.
 • Antoni Marimon Riutort. . "68è Congrés de la comissió internacional per a l'estudi de la història i les institucions representatives i parlamentàries (Palma, 6-9 de setembre de 2016)", Palma, Spain, 2016. Participation in scientific committee.
 • Antoni Marimon Riutort. , "Joan March contra Antoni Maura: la renovació del caciquisme sota la Restauració. les eleccions al congrés de diputats d'abril del 1923 a la circumscripció de Mallorca.". "68è Congrés de la Comissió Internacional per a l'estudi de la Història i les Institucions Representatives i Parlamentàries", Spain, 2016. Speech.
 • Antoni Marimon Riutort. , "La emigración balear a la isla de Cuba (1830-1959)". "8º Congreso Internacional de CEISAL 'Tiempos posthegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina' (Salamanca, 28, 29, 30 de juny i 1 de juliol de 2016)", Spain, 2016. Speech.
 • Lopez Morales JM, Sastre,F, Such Devesa MJ, Ramón.A. , "Turismo y dependencia externa : un análisis del caso español mediante técniicas de cointegración". "Tourism and Transport Economics : Tourist", Argentina, 2016. Paper presentation.
 • Francesc Sastre. , "The 5th international conference on tourism and hospitality between China - Spain", China, 2016. Participation in program committee.
 • Francesc Sastre. . "The 6th internationsl conference on tourism and hospitality between China-Spain ,with special reference to Latin America", Spain, 2016. Participation in program committee.
 • Amadeu Corbera; Eulàlia Febrer Coll. , "Singing in the Factory: Musical Practice among Menorca's Shoemakers". "ICTM Ireland 2016 Annual Conference", Dublín, Ireland, 2016. Paper presentation.
 • Amadeu Corbera Jaume; Eulàlia Febrer Coll. , "Mu?sica popular e industrializacio?n en Menorca". "XIV Congreso de la Sociedad de Etnomusicologi?a (SIBE) Itinerarios, Espacios, Contextos", Madrid, Spain, 2016. Poster.
 • David Ginard Féron-Pelai Pagès-Josep Sánchez Cervelló-Josep Miquel Santacreu. , "'La Guerra Civil als Països Catalans'". "Congrés Internacional 80 aniversari de la Guerra Civil", Tortosa, Spain, 2016. Round table.
 • Antoni Marimon Riutort. , "Ramon Picó i Campamar i els orígens del catalanisme polític". "Ramon Picó i Campamar i el seu temps (1848-1916)", Pollença, Spain, 2016. Speech.
 • Antoni Marimon Riutort. , "Balears abans i ara". "Jornades d'història contemporània", Palma, Spain, 2016. Speech.
 • Juan Pedro Bover Sánchez. , "Las Asambleas parlamentarias europeas ante las transiciones ibéricas.". "XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea", Spain, 2016. Publication data: 'Las Asambleas Parlamentarias europeas ante las transiciones ibéricas' a González, Damián; Ortiz, Manuel y Pérez, Juan Sisinio (coords.): La Historia, lost in translation? Actas del XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2017, p. 3649-3655.. Paper presentation.
 • Juan Pedro Bover Sánchez. , "Los Diputados de las Islas Baleares durante la legislatura constituyente (1977-1979).". "68 Congrés d'Història del Parlamentarisme", Spain, 2016. Publication data: "Los diputados de las Islas Baleares durante la legislatura constituyente (1977-1979)" a Actes del 68 Congrés d'Història del Parlamentarisme, en vies de publicació.. Paper presentation.
 • Pilar Arnau Segarra. , "Dualitats femenines contemporànies: Imatges de la dona en la literatura catalana exòfona". "La Spagna Plurale III Giornate Internazionali di Studi", Bologna, Italy, 2016. Publication data: en curs. Paper presentation.
 • Pilar Arnau Segarra. , "Nuevas voces en la literatura postcolonial afro-hispánica contemporanea". "VI Simposio Internacional de Hispanistas 'Encuentros 2016'", Cracòvia, Poland, 2016. Publication data: en curs. Paper presentation.
 • Pilar Arnau Segarra. , "Voix d'ailleurs, voix d'ici. Pour une approche interculturelle de l'écriture à travers les textes des écrivains d'origine maghrébine résidant au Sud de l'Europe". "LE TIERS INCLUS A L'ÂGE DES MIGRATIONS. L'écrivain frontalier. Journée d'Études", Porto, Portugal, 2016. Paper presentation.
 • Martí Serra Riera. . "68è Congrés de la Comissió Internacional per a l'estudi de les Institucions Representatives i Parlamentàries (ICHRPI)", Spain, 2016. Participation in organising committee.