Meetings participation

  • Serra Busquets, S.. , "El tractament de la llengua i la cultura catalana, del territori i de la problemàtica social a la premsa diària mallorquina durant la transició democràtica". "VII Congreso de la Asociación de Historiadores de la Comunicación", Barcelona, Spain, 2004. Paper presentation.
  • Serra Busquets, Sebastià. , "'Los procesos democráticos y modernizadores en Mallorca de finales del siglo XIX a la dictadura franquista'". "Red Mediterránea de Historia Cultural (3-4 setembre)", Barcelona, Spain, 2004. Speech.