Meetings participation

  • Serra Busquets, Sebastià. , "'Les cultures catalanne, galicienne et basca dans les Parlements des Communautés Autonomes de l'Estat Espagnol'". "56th Conference of the International Comission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (del 5 al 8 de setembre)", Cracovia, Poland, 2005. Speech.
  • Serra Busquets, Sebastià. , "Turismo de masas e inmigraciones: el caso de Baleares". "Immigrazione: ricchezza e problema Spagna e Italia, soluzioni a confronto (24 de setembre)", Novi Ligure, Italy, 2005. Speech.
  • Serra Busquets, Sebastià. , "'Les polítiques públiques de foment dela lectura. El moviment associatiu i els mitjans de comunicació'". "XXIV Jornades d'Estudis Històrics Locals (del 17 al 19 de novembre)", Palma, Spain, 2005. Speech.
  • Serra Busquets, Sebastià. , "De la emigración a la inmigración. El cas de Baleares". "Convegno Internazionale 'Identità e integrazione nelle migrazioni internazionali' (14-15 octubre)", Sassari, Italy, 2005. Speech.
  • Puigserver Pou, Rafel. , "La premsa forana de Mallorca en català: entre la cultura local i la cultura nacional". "VIII Congrés d'Història Local de Catalunya. Cultura Local, cultura nacional", Barcelona, Spain, 2005. Paper presentation.
  • Puigserver Pou, Rafel. , "La difusió de la llengua catalana a través de la revista Es saig d'Algaida". "XXIV Jornades d'Estudis Històrics Locals - XVII Jornades d'Història de l'Educació als Països de llengua catalana. Història/Històries de la lectura.", Palma, Spain, 2005. Publication data: DD.AA. (2005): Història / Històries de la lectura. Actes de les XXIV Jornades d'Estudis Històrics Locals. XVII Jornades d'Història de l'Educació als Països de llengua catalana. IEB, Palma 2005. Pàg.343-353. Paper presentation.
  • Carrió Crespí, Llorenç; Gili Sampol, Elena i Puigserver Pou, Rafel. , "Anàlisi de la realitat sociocultural del continent Africà. Taula de debat". "Àfrica i africanisme en el món actual", Palma de Mallorca, Spain, 2005. Publication data: Pendent. Actes del Curs. Speech.