Meetings participation

 • Serra Busquets, S.. , "La recerca en la història de les organitzacions polítiques patronals i sindicals. Mallorca en el segle XX". "Simposi partits polítics, organitzacions patronals i sindicals en el segle XX i perspectives del segle XXI", Palma, Spain, 2006. Speech.
 • Serra Busquets, S.. , "La transició de la dictadura a la Segona República a les Illes Balears". "XXV Jornades d'Estudis Històrics Locals 'La II República'", Palma, Spain, 2006. Speech.
 • Serra Busquets, Sebastià. . "Simposi de Partits Polítics, Organitzacions Patronals i Sindicals en el segle XX i perspectives del segle XXI", Palma, Spain, 2006. Participation in organising committee.
 • Serra Busquets, Sebastià. , "Els partits polítics davant la llengua catalana i la qüestió identitària a les Illes Balears". "Simposi de Partits Polítics, Organitzacions Patronals i Sindicals en el segle XX i perspectives del segle XXI", Palma, Spain, 2006. Paper presentation.
 • Serra Busquets, Sebastià. , "Línies de recerca i difusió a les Jornades d'Estudis Històrics Locals de Mallorca". "II Jornades d'Història Local i Patrimoni Cultural a l'Illa de Menorca (del 13 al 15 de gener)", Es Mercadal, Spain, 2006. Speech.
 • Serra Busquets, Sebastià. , "La transició de la Dictadura a la Segona República". "La Segona República a les Illes Balears", Palma, Spain, 2006. Speech.
 • SERRA BUSQUETS, Sebastià. , "Assemblées des Communautes Autonomes espagnoles et Internet". "57 Conference de la Commissions Internationale pour l'Histoire des Assemblées d'État. Assemblées et parlements dans le monde du Moyen-Âge à noos Jours", Paris, France, 2006. Publication data: 57 Conference de la Commissions Internationale pour l'Histoire des Assemblées d'État. Assemblées et parlements dans le monde du Moyen-Âge à noos Jours. Comite d'histoire parlamentaire et politique - Assemblée Nationale, volume II. pàg. 1459-1467. Paper presentation.
 • Antoni Marimon Riutort. , "El cas de les Illes Balears". "IX Sesión de la Red Mediterránea de Historia Cultural", Barcelona, Spain, 2006. Speech.
 • Antoni Marimon Riutort. , "El ideal: un setmanari republicà editat a Palma (1910-1913)". "Republicans i republicanisme a les terres de parla catalana", Barcelona, Spain, 2006. Paper presentation.
 • Antoni Marimon Riutort. , "L'exili republicà a les Illes Balears". "XXV Jornades d'Estudis Històrics Locals. "La Segona República"", Palma, Spain, 2006. Speech.
 • Antoni Marimon Riutort. , "Comunicacions". "XXV Jornades d'Estudis Històrics Locals. "La Segona República"", Palma, Spain, 2006. Round table.
 • Antoni Marimon Riutort. , "El movimiento asociativo de los emigrantes de Baleares en América". "Convegno Storico International. "L'emigrazione delle popoliazione insulari del mediterraneo in Argentina"", Villecidro (Sardenya), Italy, 2006. Speech.
 • Antoni Marimon Riutort. , "Els poders polítics dels anys seixanta en perspectiva històrica". "Els anys 60: societat en canvi?", Palma, Spain, 2006. Speech.