Meetings participation

 • Serra Busquets, S.; Company Matas, A.; Vives Reus, A.. , "Premsa, Turismo de Masas y Transición Política: las Islas Baleares en los años setenta". "XII Congreso de la Asociación de Historiadores de la Comunicación 'Transición Democrática y Comunicación Internacional'", Barcelona, Spain, 2012. Paper presentation.
 • Antoni Marimon Riutort. , "Recepció de la qüestió gallega i de la qüestió basca a la pemsa política de Mallorca durant la Transició a la democràcia". "II Congrés Galeusca-Historia", Bilbao, Spain, 2012. Paper presentation.
 • PUIGSERVER POU, RAFEL. , "Les accions conjuntes de la premsa forana de Mallorca en defensa de la llengua, la cultura i el territori". "1960-1980. Transicions i canvis a les terres de parla catalana. VIII Congrés de la CCEPC", Barcelona, Spain, 2012. Publication data: 1960-1980. Transicions i canvis a les terres de parla catalana. Actes del VIII Congrés de la CCEPC. Institut Ramon Muntaner - CCEPC- Cosetània. Pàg. 161-172. Paper presentation.
 • Valentí Valenciano. , "Tradició i Història de la Corona d?Aragó en els orígens del parlamentarisme a Mallorca, 1810-1823". "Memòria i Oblit de la Constitució de Cadis, 1812-1912. Universitat Autònoma de Barcelona", Spain, 2012. Round table.
 • Jordi Pons Bosch. , "La Guerra Civil a Alaior. Els tres judicis a Joan Carreras Expósito, Penys'". "VII Jornades d'Història Local i Patrimoni Cultural de l'illa de Menorca", Alaior, Spain, 2012. Speech.
 • Jordi Pons Bosch. , "L'emigració menorquina a Córdoba (Argentina). El cas d'una família d'emigrants de principis del segle XX". "IX Jornades de Recerca Històrica de Menorca", Ciutadella, Spain, 2012. Paper presentation.
 • Bartomeu Garí Salleras. , "La Repressió a Mallorca en el transcurs de la guerra civil (1936-1939): memòria d'una eliminació planificada". "Jornades d'estudis sobre memòria històrica. Dolor i Memòria Colectiva. El cas de la guerra civil espanyola i la repressió de postguerra (juny de 2012)", Palma, Spain, 2012. Invited conference.
 • Bartomeu Garí Salleras. , "Un exemple d'associacionisme mutualista. El Porvenir de Porreres". "IV Jornades d'Estudis Locals a Porreres", Porreres, Spain, 2012. Paper presentation.
 • Joan Josep Matas Pastor. , "La Transició espanyola a través dels documentals televisius. El cas de Josep Melià al programa L'arxiu de Televisió de Mallorca". "XII Congreso de la Asociación de Historiadores de la Comunicación", Barcelona, Spain, 2012. Publication data: Pendent de publicació. Paper presentation.
 • Joan Josep Matas Pastor. , "La premsa diària mallorquina en el prócés de transició democràtica: el cas de Diario de Mallorca (1975-1977)". "XII Congreso de la Asociación de Historiadores de la Comunicación", Barcelona, Spain, 2012. Publication data: Pendent. Paper presentation.
 • Elisabeth Ripoll Gil. , "La emigración española en la era de la información: Internet como herramienta". "Congreso Internacional. El asociacionismo de la emigración española en el exterior: significación y vinculaciones", Zamora, Spain, 2012. Publication data: RIPOLL GIl, Elisabeth: 'La emigración española en la era de la información: Internet como herramienta', en BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés; DACOSTA, Arsenio (eds.): El asociacionismo de la emigración española en el exterior: significación y vinculaciones, Ed. Sílex, Madrid, 2014, pp. 609 - 625.. Paper presentation.
 • Longás Lacasa, María Ángeles. , "De las Bibliotecas de Jesuitas a la Biblioteca de la Universidad Literaria de Mallorca (1767-1770)". "Seminari en Història Contemporània curs 2012-1013. Recerques recents d'Història Contemporània.", Palma, Spain, 2012. Publication data: Cultura, Societat i Política a la Mediterrània contemporània : miscel·lània d'homenatge al professor Miquel Duran Pastor / edició a cura de Rafel Puigserver Pou, Elisabeth Ripoll Gil, Sebastià Serra i Busquests Palma : Institut d'Estudis Baleàrics, DL2013. Speech.