Meetings participation

  • Serra Busquets, Sebastià. , "'La percepció que tenen de les Illes els estudiants nord-americans'". "Curs Universitat d'Estiu 2007 'Els Estats Units d'Amèrica: història i temps present'", Palma, Spain, 2007. Round table.
  • Serra Busquets, Sebastià. , "Balanç de la incorporació dels països de parla catalana a la Unió Europea". "Simposi 'Els països de parla catalana i Europa durant la darrera centúria' (1-3 febrer)", Barcelona, Spain, 2007. Speech.
  • Serra Busquets, Sebastià. , "'El medi ambient en els diaris de Palma en oposició al govern de les Illes Balears (1983-2007)'". "II Jornades d'Història de la Premsa 'Poder polític i resistència periodística'", Barcelona, Spain, 2007. Speech.
  • Puigserver Pou, Rafel. , "Informació i opinió crítica front el poder local:la Revista Es Saig d'Algaida 1980-2006)". "II Jornades d'Història de la Premsa", Barcelona, Spain, 2007. Paper presentation.