Meetings participation

 • Elisabeth Ripoll Gil. , "El patrimoni de la Humanitat de la UNESCO a les Illes Balears". "Congrés Internacional de Turisme Cultural", Palma, Spain, 2015. Publication data: pendiente / pendent. Speech.
 • Antoni Vives Reus. , "El turisme cultural en el sistema educatiu". "Congrés Internacional de Turisme Cultural: anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur", Palma, Spain, 2015. Speech.
 • ELisabeth Ripoll Gil. , "Des de la Història: experiències i perspectives: L'any Arxiduc Lluis Salvador, una oportunitat per a la docència". "Seminari La formació Interdisciplinària en Ciències Humanesi Socials", Spain, 2015. Round table.
 • Elisabeth Ripoll Gil. , "L'emigració a través de la cultura audiovisual (1960 - 1970)". "II Jornades d'Història Contemporània (23 i 24 d'abril de 2015)", Spain, 2015. Speech.
 • Sebastià Serra Busquets. , "Fires, festes i mercats". "Congrés Internacional de Turisme Cultural: anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur", Palma, Spain, 2015. Speech.
 • Sebastià Serra Busquets. , "Des de la Història: experiències i perspectives". "Seminari La formació interdisciplinària en Ciències Humanes i Socials", Spain, 2015. Speech.
 • M. Neus Fernández Quetglas. , "Programación televisiva, procesos socioculturales e identidad en la televisión participativa. El ejemplo de Sa Tevavisió". "Move.net", Spain, 2015. Paper presentation.
 • Elisabeth Ripoll Gil. , "La premsa alemanya a Mallorca i el tractament del turisme cultural en l'actualitat". "IV trobada d'investigadors / simposi 'Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears' (Acció Especial de la Direcció General d'Universitats i Recerca del Govern de les Illes Balears, AAEE32/2014)", Palma, Spain, 2015. Speech.
 • Moragues González, Nicolás José. , "El impacto de las descripciones de Julio Verne sobre las Islas Baleares". "Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears", Palma de Mallorca, Spain, 2015. Paper presentation.
 • Antoni Vives Reus. , "El Foment del Turisme de Mallorca i les publicacions periòdiques". "Simposi / 4a Trobada 'Reunió de Treball d'Investigadors en Turisme i Mitjans de Comunicació de les Illes Balears'", Palma de Mallorca, Spain, 2015. Publication data: Sí. Paper presentation.
 • Empar Isabel Bosch Sans. , "Percepción de la proyección de las mujeres en la prensa turística local (1978-1988)". "Seminari Turisme i Mitjans de Comunicació de les Illes Balears", Palma de Mallorca, Spain, 2015. Speech.
 • Ripoll Gil, E.. , "La premsa alemanya a Mallorca i el tractament del turisme cultural". "IV trobada / simposi 'Turisme i mitjans de comunicació a les Illes Balears', Acció Especial AAEE32/2014", Palma, Spain, 2015. Paper presentation.
 • Jiménez González, Xavier. , "Valors i societat". ""Educar mitjançant el cinema. El cinema com a transmisor d'idees"", Palma, Spain, 2015. Speech.
 • Jiménez González, Xavier. , "La política, el poder i la corrupció". ""Educar mitjançant el cinema. El cinema com a transmisor d'idees"", Palma, Spain, 2015. Speech.
 • Jiménez González, Xavier. , "Intriga y misterio en la Barcelona de los años 80. La serie Recordar, peligro de muerte / Recordar, perill de mort". "El cine y la televisión en la España de la Post-Transición", Getafe (Madrid), Spain, 2015. Paper presentation.
 • Bover Sánchez, J.P.; Ripoll Gil, E.. , "El dia de les Illes Balears (1984-2015): l'intent fallit d'arrelar una identitat?". "Simposi 'A 40 anys de la mort de Franco'", Barcelona, Spain, 2015. Paper presentation.
 • Antoni Marimon Riutort. , "Un Producte per un turisme original: una ruta d'agermanament entre valencians i balears". "Congrés Internacional de Turisme Cultural: Anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur", Spain, 2015. Speech.
 • Antoni Marimon Riutort. , "La Premsa en llengües estrangeres fins la Guerra Civil. Una visió panoràmica". "IV Simposi Turisme i Mitjans de Comunicació a les Illes Balears", Spain, 2015. Speech.
 • Antoni Marimon. , "Una Obra singular. Les repercussions de l'Informe de la lengua catalana". "II Jornades d'Història Contemporània", Spain, 2015. Speech.
 • Antoni Marimon Riutort. , "El Món de la comunicació: Premsa, microperiodisme i còmics". "Seminari la Formació Interdisciplinària en Ciències Socials", Spain, 2015. Speech.
 • Antoni Marimon Riutort. , "Passat i present". "III Congrés Català de Filosofia", Spain, 2015. Speech.
 • Antoni Marimon Riutort. , "De La Almudaina a La Vanguardia y del Regionalismo al Maurismo. La trayectoria periodística e ideológica de Miquel dels Sants Oliver". "XIV Congreso Asociación Historiadores de la Comunicación", Spain, 2015. Speech.
 • Serra Busquets, Sebastià; Canyellas Canyellas, Bartomeu. , "Turismo y medios de comunicación en las Islas Baleares". "XIV Congreso de la Asociación de Historiadores de la Comunicación", Valladolid, Spain, 2015. Speech.
 • CALAFAT, Rosa. , "Política Lingüística universitària. Les directrius del Servei Lingüístic de la UIB en la difusió i creació de neologismes, i llur vehiculació en àmbits socials.". "III Congreso Internacional de Neología en las Lenguas Románicas CINEO 2015", Salamanca, del 22 al 24 d'octubre d, Spain, 2015. Paper presentation.
 • CALAFAT, Rosa. , "El Treball col·laboratiu en terminologia de la Xarxa Vives d'Universitats". "II Congreso Internacional RELEX: A terminoloxía, unha necesidade da sociedade actual", Santiago de Compostel·la, Spain, 2015. Paper presentation.
 • CALAFAT, Rosa. , "Noves estratègies de difusió terminològica en un marc multilingüe i col·laboratiu". "XIème Journée Scientifique REALITER 'Terminologie et multilinguisme: objectifs, méthodologie et pratiques' (del 25 al 27 de juny de 2015)", Brussel·les, Belgium, 2015. Paper presentation.
 • CALAFAT, Rosa. , "El Pensament lingüístic en l'ensenyament de llengües a l'Edat Moderna: la vehiculació de la virtut". "Congreso Internacional Geografías Espirituales Hispánicas (siglos XV-XVII)", Palma, Spain, 2015. Speech.
 • Nicolás Moragues González. , "Jules Verne y el Archiduque Luis Salvador. Cómo promover el turismo mediante la lectura". "Congrés Internacional de Turisme Cultural: anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur", Spain, 2015. Paper presentation.
 • Tomeu Canyelles Canyelles. , "Musica i turisme a Mallorca (1950-2015)". "Congrés internacional Turisme Cultural: Anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur.", Palma, Spain, 2015. Speech.
 • Bartomeu Canyelles Canyelles, Sebastià Serra Busquets. , ""Turismo y medios de comunicación en las Islas Baleares" i "El impacto en la prensa del ocio del turismo de masas. El caso de Magaluf".". "IX Congreso de la Asociación de Historiadores de la Comunicación (AHC). Universidad de Valladolid (UVA).", Valladolid, Spain, 2015. Paper presentation.
 • Fullana Puigserver, Pere. , "La historia religiosa en Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía". "Encuentro Internacional ' La historia religiosa de la España Contemporánea", Alcalá de Henares, Spain, 2015. Round table.
 • Fullana Puigserver, Pere. , "El asociacionismo católico". "Encuentro Internacional 'La historia religiosa de la España Contemporánea'", Alcalá de Henares, Spain, 2015. Speech.
 • Fullana Puigserver, Pere. , "La restauració i la projecció del Santuari de Lluc en la trascició a la modernitat: el programa pastoral i social del bisbe Pere Joan campins (1898-1915)". "Congrés Internacional de Turisme Cultural: anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur", Palma de Mallorca, Spain, 2015. Speech.
 • Fullana Puigserver, Pere; Escalas Martín, Maria del Mar i Escalas Sucari, Sebastián. , "El Capítol de la Catedral i els monuments urbans dedicats a Ramon Llull". "V Jornades d'Estudis Històrics de la Seu de Mallorca, dedicades a 'Ramon Llull i la Seu de Mallorca'", Palma, Spain, 2015. Publication data: Fullana Puigserver, Pere; Escalas Martín, Maria del Mar; Escalas Sucari, Sebastián (2016). «El Capítol de la Catedral i els monuments urbans dedicats a Ramon Llull», a Fullana Puigserver, Pere; Gambús Saiz, Mercè (coords.), 'Ramon Llull i la Seu de Mallorca'. Col·lecció Seu de Mallorca, 14. Palma: Capítol Catedral de Mallorca.. Speech.
 • Amadeu Corbera Jaume. , "Singing in Silence". "Cultures on the Margins: Anthropological Post-Graduate Research Conference", Belfast, North Ireland, 2015. Paper presentation.
 • Amadeu Corbera Jaume. , "Una relectura del regionalisme musical a Mallorca a principis del segle XX: la relacio? entre l'Orfeo? Mallorqui? i el Cercle d'Obrers Cato?lics de Palma". "II Jornades d'Histo?ria Contempora?nia", Palma, Spain, 2015. Paper presentation.
 • Amadeu Corbera Jaume; Eulàlia Febrer Coll. , "Primeres perspectives sobre l'evolucio? de la mu?sica a la indu?stria menorquina.". "Jornades de Patrimoni Industrial de Menorca", Maó, Spain, 2015. Paper presentation.
 • David Ginard Féron. , "'El Tribunal d'Ordre Públic i les Illes Balears (1964-1976)'". "II Jornades d'Història Contemporània", Palma, Spain, 2015. Speech.
 • Antoni Marimon Riutort. , "La Renaixença a Mallorca". "XLVII Universitat Catalana d'Estiu", Prada de Conflent, France, 2015. Speech.
 • Antoni Marimon Riutort. , "Mallorquinisme i republicanisme fins a la guerra civil". "XLVII Universitat Catalana d'Estiu", France, 2015. Speech.
 • Juan Pedro Bover Sánchez. , "La Creación de la UCD en las Islas Baleares. Los inicios del partido de la transición y el proceso autonómico.". "XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea", Spain, 2015. Publication data: 'La creación de la UCD en las Islas Baleares. Los inicios del partido de la transición y el proceso autonómico', a Folguera, Pilar; Pereira, Juan Carlos y otros (eds.): Pensar con la historia desde el siglo XXI. Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Madrid, UAM Ediciones, 2015, p. 5003-5021.. Paper presentation.
 • Lourdes Melis Gomila. , "Museus i turisme cultural a les Illes Balears". "Congrés internacional de turisme cultural: anàlisis, diagnòstic i perspectives de futur.", Spain, 2015. Speech.