Meetings participation

  • Serra Busquets, Sebastià. , "Las relaciones migratorias entre México y las Islas Baleares (siglos XVIII-XXI)". "XXI Fería del Llibro de Antropología e Historia -FLAH-", México D.F., Mexico, 2009. Invited conference.
  • Serra Busquets, S.. , "Situación actual de los estudios históricos y la prensa local". "Jornades 'Els estudis i la premsa local al segle XXI'", Palma, Spain, 2009. Speech.
  • Serra Busquets, Sebastià. , "Periodistes i premsa a les Illes Balears durant la transició democràtica". "III Jornades d'Història de la Premsa", Barcelona, Spain, 2009. Speech.
  • Serra Busquets, Sebastià. , "L'actuació dels universitaris a l'exili mexicà". "Jornades 'L'exili republicà de 1939: la memòria universitària'", Barcelona, Spain, 2009. Speech.
  • Pons i Pons, D.; Serra Busquets, S. et al.. , "El final de la guerra i l'exili, 70 anys més tard". "Jornades d'estudi 'L'exili republicà: política i cultura'", Palma, Spain, 2009. Publication data: No. Speech.