Projects and contracts

  • "Aprenentatge-Servei: Xarxes intergeneracionals: memòria i solidaritat", 2017-2018. Main researcher: Elisabeth Ripoll Gil. Convocatòria d'ajuts per la millora de la qualitat de la docència. Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Project.