Thesis and research works

  • Lurdes Ferrà Pericàs, "De La invisibilitat al testimonialisme. la presència de la dona a la premsa local de 1975 fins a l'actualitat.". de les Illes Balears, Spain, 2015. Master thesis.
  • Francisco Bergas Pastor, "Adiós Santa Margalida, adiós! l'emigració exterior margalidana entre 1880 i 1940". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2015. Master thesis.
  • Natàlia Aguiló Cabrera, "L'alliberament polític. El sufragi femení a la premsa diària mallorquina a la Segona República". de les Illes Balears, Spain, 2015. Master thesis.
  • Rafel Font Andreu, "La modernització al municipi de Petra: infraestructures i obres públiques (1873-1936)". de les Illes Balears, Spain, 2015. Master thesis.
  • Àlvaro Calero Pons, "La variació lingüística en les coedicions de novel·les en anglès traduïdes. El cas de Harry Potter en català i en francès.". UIB, Spain, 2015. Doctoral thesis.
  • Rafel Puigserver Pou, "Les publicacions periódiques de la Part Forana de Mallorca des dels anys setanta fins a l'actualitat". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2015. Doctoral thesis.