Thesis and research works

  • Jordi Pons Bosch, "La Sociabilitat a la Menorca Contemporània (1868-1939):Oci, Cultura, Educació i Esport". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2004. Doctoral thesis.
  • M. Neus Fernández Quetglas, "Història del Centre territorial de TVE a les Balears (1983-2000)". Illes Balears, Spain, 2004. Research work.
  • Antoni Vives Reus, "Història de la promoció turística de Mallorca: el Foment del Turisme de Mallorca (1905-1923)". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2004. Research work.
  • Catalina Moner Mora, "Emili Darder i Cànaves. Plantejaments educatius i sanitaris". Illes Balears, Spain, 2004. Research report (Doctorate studies).