Thesis and research works

  • Bartomeu Garí Salleras, "La Repressió a Mallorca en el transcurs de la guerra civil espanyola (1936-1939): memòria d'una coerció planificada". Universitat de les Illes Balears (UIB), Spain, 2009. Research report (Doctorate studies).