Thesis and research works

  • Catalina Amer Ballester, "Opinió Pública i Discapacitat.Anàlisi històrica de la premsa de Mallorca. (1983-2007)". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2007. Doctoral thesis.