Thesis and research works

  • Matas Pastor, Joan Josep, "L'Acció Catòlica a Mallorca durant el fraquisme (1936-1975)". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2003. Doctoral thesis.
  • Joan Josep Matas Pastor, "L'Acció Catòlica a Mallorca entre la Segona República i el Primer Franquisme(1931-1959)". Universitat de les Illezs Balears, Spain, 2003. Doctoral thesis.