Thesis and research works

  • Buades Juan, Josep Maria, "Intel·lectuals i producció cultural a Mallorca durant el franquisme". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2000. Doctoral thesis.
  • Ramon Morote Pons, "La Falange a Mallorca entre la II República i el primer franquisme. Espectre socio-polític Codirector: Dr. Miquel Duran Pastor". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2000. Doctoral thesis.