Projects and contracts

  • Núm. Exp. 00009 - "Turisme cultural a les Illes Balears: anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur", 2013-2015. Main researcher: Sebastià Serra Busquets. Càtedra Sol Melià. Cátedra Sol Meliá. Project.
  • AAEE073/2012 - "Protecció i projecció del patrimoni periodístic de Menorca, d'Eivissa i de Formentera", 2013. Main researcher: Antoni Marimon Riutort. Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. Project.
  • S/384 - "Plataformes i moviment associatiu entre Catalunya, les Illes Balears, la Catalunya del Nord i el País Valencià i les seves publicacions en el temps present", 2013-2014. Main researcher: Sebastià Serra Busquets. Ajuts a la Recerca. Institut d'Estudis Catalans. Project.