Projects and contracts

  • "La immigració, països emissors i les Illes Balears (I Pla Balear de R+D)", 2003. Main researcher: Sebastià Serra Busquets. I Pla d'Investigació i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears. Pla d'Innovació 2001-2004. Direcció General d'Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Conselleria d'Innovació i Tecnologia. Project.