Projects and contracts

  • "L'emigració de les Illes Balears a América.", 1991-1992. Main researcher: Sebastià Serra Busquets. Ayudas a la Investigación. Conselleria d'Educació, Cultura i Esports del Govern Balear Institut d'Estudis Baleàrics. Project.
  • "Historia de la prensa. Catálogo de publicaciones periódicas de las Islas Baleares. Las publicaciones periódicas en las Islas Baleares durante la Segunda República", 1991-1993. Main researcher: Sebastià Serra Busquets. Ayudas a la Investigación. Confederación Española de Centros de Estudios Locales Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Project.