Projects and contracts

  • 2362 - "Les migracions als segles XIX i XX", 1990-1992. Main researcher: Sebastià Serra Busquets. Centro Superior de Investigaciones Científicas Institut d'Estudis Baleàrics. Project.