Projects and contracts

  • "Els museus de les Illes Balears", 2007-2010. Main researcher: Sebastià Serra Busquets. Activitats de caràcter acadèmic, cultural i informatiu vinculades al món universitari i que tinguin com a finalitat l'estudi de temàtiques en l'àmbit de les ciències humanes i socials en el marc de les Illes Balars (Institut d'Estudis Baleàrics, IEB).. Institut d'Estudis Baleàrics. Project.
  • "Els estudis i la premsa local al segle XXI", 2007-2009. Main researcher: Serra Busquets, Sebastià. Activitats de caràcter acadèmic, cultural i informatiu vinculades al món universitari i que tinguin com a finalitat l'estudi de temàtiques en l'àmbit de les ciències humanes i socials en el marc de les Illes Balars (Institut d'Estudis Baleàrics, IEB).. Institut d'Estudis Baleàrics Universitat de les Illes Balears. Contract.