Projects and contracts

  • PT2012-S05GUILLAMET - "Catàleg històric de la premsa en català. La renovació del periodisme 1899-1923", 2012-2014. Main researcher: Guillamet Lloveras, Jaume. Ajuts a la Recerca. Institut d'Estudis Catalans. Project.
  • AAEE014/2012 - "Protecció i projecció del patrimoni periodístic de Mallorca", 2012-2013. Main researcher: Sebastià Serra Busquets. Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. Project.