General information of the group

ANEP Area: History and art

Research lines:

  • History and analysis of politics, society and culture of the Islands in the contemporary age and the present. Teaching History
  • History of the media , its current situation and future prospects
  • History and analysis of migratory phenomena and tourism.
This language version doesn't exist

logo Cultusoc

 Jornades d'Història Contemporània
Noves investigacions. Projectes de recerca.
Transferència del Coneixement

Inscripció cursos online

El 'Grup d"Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani' és una agrupació d"investigadors històrics, de les ciències humanes i socials constituïda al si del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears.

Té per objecte l"estudi dels segles XIX i XX, especialment en allò que guardi relació amb la Història de les Illes Balears, però sense perdre de vista el marc mediterrani, europeu i mundial, i afrontant aquest període des d"un quàdruple vessant polític, social, cultural i econòmic. Aquest grup va començar a organitzar activitats i a consolidar-se a l"any 1986. El nostre grup de recerca pretén ser un punt de trobada per als historiadors i estudiosos de les ciències humanes i socials, en el qual es puguin engegar recerques i contrastar resultats. Consideram essencial que la producció científica es fonamenti en el debat i en l"intercanvi d"experiències.

Per aquesta raó, el 'Grup d"Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani' desitja continuar mantenint freqüents intercanvis amb altres associacions d"historiadors i científics socials. Es el nostre desig que aquestes relacions s"intensifiquin i estam oberts a la realització de xarxes d"investigació amb les quals poder portar a terme projectes en comú amb altres equips d"investigadors. El grup està obert a la participació de totes les persones que ho desigin. El grup d"Estudi realitza recerques, participa i imparteix cursos , cursets i altres activitats a les entitats que ho solicitin.

facebook      twitter